Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is opgesteld met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is gegaan. De versie die je nu leest, dateert van 24 januari 2019.

Wie is De Vloerenmakers?
De Vloerenmakers is een B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73338427. Wij houden van vloeren, waarbij onze expertise zich met name richt op cementdekvloeren en de combinatie daarvan met bovenvloeren.

Welke gegevens verzamelen wij, met welk doel en hoe lang?
De Vloerenmakers geeft om uw privacy. Gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij uitsluitend om onze dienstverlening aan u te kunnen doen. Dat zijn dan uw persoons- of bedrijfsgegevens nadat we persoonlijk contact hebben gehad. Dat kan zijn via de telefoon, via de mail of via de website.

Die gegevens slaan we op in ons digitale ‘adressenboekje’ en bewaren we op een beveiligde plek. Dat is puur om snel met u te kunnen communiceren en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf of binnen onze sector. Zo borgen we dat uw gegevens niet door derden kunnen worden ingezien. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Via onze website worden cookies geplaatst. Dat doen we enkel en alleen om het gedrag van bezoekers op onze site te analyseren en op basis daarvan de site te verbeteren. Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben de tools die we daarvoor hebben ingeschakeld, zoals Google Analytics en Mouseflow, niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De Vloerenmakers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten
Aan het gebruik van uw gegevens ontleent u verschillende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om die gegevens die we van u bewaren op te vragen. Stuur daartoe een mail naar info@devloerenmakers.nl

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Mail het ons naar bovenstaand adres en we passen ze aan.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat wij uw gegevens bewaren? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Stuur ons daartoe per mail uw verzoek.

Recht op het indienen van een klacht
Als u vindt dat we niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen.

Recht op stop gegevensgebruik

Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het stoppen van dat gebruik door ons. Stuur ons uw verzoek op het vermelde mailadres.

Plichten
Wilt u via de website van De Vloerenmakers een bericht sturen, dan vragen wij daar om uw persoonsgegevens. Dat is puur functioneel. Die gegevens worden niet gebruikt en zullen al helemaal niet aan derden worden verkocht.

Vragen over deze privacyverklaring?
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Heeft u vragen?
Neem contact op via het algemene nummer: 0492-468919
of via info@devloerenmakers.nl

Kom langs

Hoeksehei 10 Erp

Bel ons

of stuur ons een bericht